।। संघ हीच शक्ती ।।

कार्यकारी मंडळश्री. किशोर विष्णू कुडव
अध्यक्ष
श्री. प्रकाश पांडुरंग भांगरथ
उपाध्यक्ष
श्री. अनंत महादेव शेलार
सरचिटणीस
श्री. पांडुरंग धाऊ खाडे
खजिनदार
श्री. रमेश शिवराम म्हसकर
सहचिटणीस
श्री यादव जयराम धानके
सहचिटणीस
श्री दत्तात्रय नागो विशे
सहचिटणीस
श्री मनोहर हिराकांत मडके
सहचिटणीस
श्री. शंकर केशव खाडे
सदस्य
श्री. शंकर कान्हू धिर्डे
सदस्य
श्री. पांडुरंग जानु धिर्डे
सदस्य
श्री. दत्तात्रय कान्हु विशे
सदस्य
श्री. नामदेव चाहु भेरे
सदस्य
श्री. कृष्णाजी गोविंद भेरे
सदस्य
श्री. नंदकुमार गोपाळ मोगरे
सदस्य
श्री. दत्तात्रय भाऊ शेलवले
सदस्य
श्री. रावजी कृष्णाजी शिंदे
सदस्य
श्री. राजाराम शंकर घरत
सदस्य
श्री. पदमाकर पांडुरंग पडवळ
सदस्य
श्री. जयवंत तुकाराम तारमळे
सदस्य
श्री. दत्तात्रय तुकाराम भोईर
सदस्य
श्री. पुरुषोत्तम हरी भेरे
सदस्य
श्री. किसन अण्णा सापळे
सदस्य
श्री. योगेश काशिनाथ हजारे
सदस्य
श्री. किसन परशुराम बोंद्रे
सदस्य
श्री. द्वारकानाथ रामचंद्र जाधव
सदस्य
श्री. गणेश बुधाजी बांगर
सदस्य
श्री. किरण परशुराम वेखंडे
सदस्य
श्री. पद्माकर सावळाराम चंदे
सदस्य
श्री. सिताराम शंकर गोडे
सदस्य
श्री. जयवंत पांडुरंग विशे
सदस्य
श्री. हरिभाऊ जिवा शिंदे
सदस्य
श्री. कमलाकर तुकाराम घरत
सदस्य
श्री. दत्तात्रय नारायण पांढरे
सदस्य
श्री. कुमार हिरु वेखंडे
सदस्य
श्री. योगेश अनंता निपुर्ते
सदस्य
श्री. दशरथ बुधाजी ठाकरे
सदस्य
श्री. भिवाजी उंदु वेखंडे
सदस्य
श्री. गुरुनाथ दामु गोळे
सदस्य
श्री. कोंडीराम रामचंद्र पडवळ
सदस्य
श्री. गजानन लक्ष्मण निचिते
सदस्य
श्री. पांडुरंग शंकर वाघे
सदस्य
श्री. रश्मी रविकांत निमसे
सदस्य
श्री. रोहिणी रमेश म्हसकर
सदस्य
श्री. उषा उत्तम करण
सदस्य
श्री. अपर्णा विठ्ठल खाडे
सदस्य
श्री. प्रकाश गोविंद पाटील
सदस्य
श्री. दिलीप शिवाजी धानके
सदस्य
 

विश्वस्त मंडळश्री. दशरथ नारायण तिवरे
अध्यक्ष
सौ. विद्या शशिकांत वेखंडे
उपाध्यक्ष
श्री. दौलत बाबु देसले
सचिव
श्री. किशोर विष्णू कुडव
पदसिद्ध सदस्य
सौ. सुनीताताई सोनु दिनकर
सदस्य
श्री. स्वामी अशोक विशे
सदस्य
श्री. मधुकर नाना शिंदे
सदस्य
श्री. मनोज गोपाळ विशे
सदस्य
श्री. राजेशकुमार पद्माकर शिर्के
सदस्य
श्री. कृष्णा लहु चंदे
सदस्य
श्री. रमेश रामचंद्र भोईर
सदस्य
श्री. गिता गजानन शेलार
सदस्य


स्थापनेपासून कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष

कै. गोपाळराम पा. दांडकर
शिरगांव
१९५६ ते १९५७
कै. गोटीराम आप्पाजी म्हसकर
दळखण
१९५७ ते १९५९
कै. नामदेव गोविंद वेखंडे
कानविंदे
१९५९ ते १९६१
कै. रघुनाथ मल्हारी मडके
शिरगांव
१९६१ ते १९६३
कै. विठ्ठल दत्तात्रय खाडे
बिरवाडी
१९६३ ते १९६५
कै. नामदेव सोलुजी भेरे
बिरवाडी
१९६५ ते १९९०
श्री. गंगाराम चाहू भेरे
किन्हवली
१९९० ते १९९५
श्री. दत्तात्रय बा. पाटील
शहापूर
१९९५ ते २००१
श्री. शंकर कान्हू धिर्डे
लोनाड बु.
२००१ ते २००७
श्री. शंकर केशव खाडे
चेरपोली
२००७ ते २०१७


स्थापनेपासून विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष

 
कै. नामदेव सोलुजी भेरे
बिरवाडी
१९८९ ते २००८
सौ. सुनीताताई सोनु दिनकर
आस्नोली
२००८ ते २०१४

संपर्क

कार्यालय: कुणबी भवन - कचेरी रोड, शहापूर (ठाणे)